Gamifikované Workshopy

Hra v podstatě funguje jako zrcadlo, kde mohou lidé přijít s vlastními návyky či reálným chováním a uvědomí si svoje limitující představy, které omezují jejich efektivitu.

Získají zpětnou vazbu, jak oni i ostatní hráči kolem hrají i v reálném životě a navíc si vyzkouší nové přístupy jako na trenažeru v bezpečném a zábavném prostředí hry.

HlavníPilíře

Týmová Spolupráce

Jak nejlépe využívat dostupné zdroje efektivní partnerství a týmovou dynamiku

Jak porozumět cílům ostatních a silně je motivovat

Jak a proč sdílet zdroje, příležitosti, talenty a vytvářet hluboké vztahy

Kreativita a Inovace

Jak zpozorovat příležitosti na trhu nebo je kreativně vytvořit a řešit komplexní problémy

Jak se rychle hýbat z místa a nastavit inovativní kulturu

Jak vidět věci z ptačí perspektivy a vyrovnávat se s nejistotou

Leadership a Rozvoj talentu

Jak vyjednávat, ovlivňovat a inspirovat ostatní

Jak najít unikátní talenty své i ostatních, vytvořit úspěšný tým a objevit opravdové lídry

Jak efektivně kombinovat byznys dimenze a vytvářet hodnotu pro sebe i ostatní v životě

Akční plány

Vy navíc budete odcházet s personalizovaným akčním plánem, jak principy z nejrychleji rostoucích společností dneška zkopírovat a vložit do Vašeho reálného byznysu, který s účastníky vytvoříme.

JakToFunguje

Půldenní Workshop

9:00 – 9:30 Úvod do digitálního věku: Zaměření na zásadní trendy od talentu, inovativní kultury po sharing economy, apod.
9:30 – 11:30 První hra: Pozorování certifikovaných facilitátorů + koučink během zážitku

 • 90 minut hra, u každé hrací desky sedí 4 hráči
 • vzájemné učení mezi stoly, 2-6 stolů v místnosti
11:30 – 12:40 Diskuze, feedback a reflexe + přemostění herního zážitku do reality:      Vytvořte si myšlenkovou mapu, jak zkopírovat a vložit uvědomělé principy z nejrychleji rostoucích společností do reálného byznysu.
12:40 – 13:00 Co si zabalit a odnést: Tipy a triky pro zvýšení produktivity a zjednodušení implementace hlavních témat

Půldenní Zážitkový Workshop + Optimalizace týmu na bázi silných stránek

9:00 – 9:40 Praktická interaktivní prezentace: Design inovativní kultury dnešních nejrychleji rostoucích organizací
9:40 – 11:40 První hra: Pozorování certifikovaných facilitátorů + koučink během zážitku

 • 90 minut se 4 hráči u každého stolu
 • Učení od kolegů mezi stoly, 2-6 stolů v místnosti
11:40 – 13:15 Diskuze, feedback a reflexe + přemostění herního zážitku do reality: Vytvořte si myšlenkovou mapu, jak zkopírovat a vložit uvědomělé principy z nejrychleji rostoucích společností do reálného byznysu.

Hlavní témata:

 • Inovace založené na spolupráci a sdílení
 • Týmová dynamika a nejproduktivnější týmy dneška
 • Vynalézavost v nejistotě dnešních turbulentních změn
 • Kreativní řešení problémů a zpozorování/vytváření příležitostí
 • Učení se z chyb a hodnota rychlosti v byznysu
13:15 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Sebepoznání a Týmová Optimalizace s využitím Gallup StrenghtsFinder: Týmová mapa na bázi silných stránek a společného potenciálu skupiny, facilitovaná diskuze a sdílení osobních rozdílů a postřehů, identifikace ideálně se doplňujících silných stránek jednotlivců a jejich následné zvědomění pro větší produktivitu týmu.
15:30 – 16:00 Co si zabalit a odnést s praktickými tipy pro tým i jednotlivce, které lze implementovat

Celodenní Workshop

9:00 – 9:45 Úvod do digitálního věku: Zaměření na zásadní trendy od talentu, inovativní kultury po sharing economy, apod.
9:45 – 11:45 První hra: Pozorování certifikovaných facilitátorů + koučink během zážitku

 • 90 minut hra, u každé hrací desky sedí 4 hráči
 • vzájemné učení mezi stoly, 2-6 stolů v místnosti
11:45 – 13:15 Diskuze a Reflexe: Vysvětlení dimenzí hry + jak zkopírovat a vložit vhledy a prožité principy do byznysu
13:15 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Druhá hra: Testování nových inovativních přístupů založených i na spolupráci v bezpečném prostředí hry
15:00 – 16:45 Diskuze a Reflexe: Facilitovaná diskuze, co prožité znamená v reálném byznysu + hlubší dimenze hry
16:45 – 17:30 Canvas akční plán: Zpětná analýza, jak dosáhnout cíle a vyřešit konkrétní problémy s novými náhledy a nastavením myšlení
17:30 – 18:00 Co si zabalit a odnést: Tipy a triky pro zvýšení produktivity a zjednodušení implementace hlavních témat

CoJeVýsledkem?

Přímo prožijete významy konceptů jako collaborative innovation, sdílení,  kreativního podnikatelského myšlení a dalších individuálně určených témat zatímco hrajete zábavnou hru

Posoudíme úroveň spolupráce, sdílení, vynalézavosti a dalších aspektů chování u každého stolu.

Osobní myšlenkové mapy, jak zkopírovat a vložit všechny principy do byznysu, aby se účastníci závázali podnikout akci

Identifikujete klíčové lidi s nejvyšší sociální reputací včetně aliancí či skupin se silnými sociálními vazbami ve Vašich týmech

Rozvoj rozhodující kompetence learning agility Vašich lídrů včetně nastartování inovativní podnikatelské kultury

Optimalizace Vašeho týmu na základě jedinečných silných stránek jednotlivců za účelem vyšší produktivity. Optimalizace Vašeho týmu na základě jedinečných silných stráne

Vizualizujeme pro Vás bariéry spolupráce i komunikace v rámci Vaše specifického týmu.

Uvědomíte si Vaše týmové unikátní talenty a příležitosti, jak spolu lépe pracovat, včetně konkrétních personalizovaných tipů pro lepší spolupráci.

Vytvoříte si akční plán týkající se sebepoznání v týmu a dalších Vámi určených témat.v týmu a dalších Vámi určených témat.

Poskytnete Vašemu týmu společný jazyk, filtr a způsob myšlení nad hledáním kreativních řešení v byznysu.

PřitáhněteTalenty

Employer Branding

Změňte pohled mileniálů na Vaši značku zaměstnavatele.

Odlište se od konkurence, zahrajte si s nimi, získejte assessment všech účastníků a proměňte je ve Vaše ambasadory v jejich komunitě.

Identifikujte, rozvíjejte a přilákejte nejlepší kandidáty na univerzitách díky zábavné deskové hře, která odhaluje jejich osobnostní profil.

Assessment/development centra

Naši hru můžete také použít ve Vašich assessment a development centrech.

Během první zkušenosti kandidátů s FreshBizem můžete sledovat až 17 různých kompetencí.