V tradičním firemním modelu usilovali silní vůdci o naplnění jedinečné vize prostřednictvím silného velení. Dnes žijeme v době rychlých změn, kdy se výrobky a služby často stanou zastaralými přes noc a konkurence zahrnuje start-upy a společnosti v jiných odvětvích – kde se už neuplatňují tradiční archetypy vedení.

Namísto toho se začínají objevovat moderní vůdci se zcela novým systém hodnot, jejichž počet bude nadále narůstat s nárůstem nových technologií, jako je umělá inteligence, robotika a automatizace.

“Došlo k výrazné změně v korporátní myšlení, kdy se hlavní pozornost nesoustředí už výhradně na příjmy a zisky, ale roste důraz na inkluzivnější organizaci” říká Jeff Wong, globální šéf inovací ve společnosti Ernst & Young (EY). “Je zřejmé, že příjmy a zisky jsou stále důležité, ale přední společnosti začínají myslet nad rámec toho.”

Wong zároveň dodává, že zatímco organizace používaly k identifikaci vůdců primárně jejich manažerské zkušenosti a expertizu v oboru, nyní se začínají preferovat drasticky odlišné dovednostní sady; které podle odborníků pomohou organizacím navigovat v rychle se měnícím firemním konkurenčním prostředí.

#1  Schopnost uvažovat o nových řešeních

Zatímco lídři z minulosti byli často pověřeni prováděním předem stanovených strategií, zvýšením efektivity a zlepšením již existujících procesů, jedním z nejcennějších aktiv budoucích vůdců je jejich ochota a schopnost vytvořit něco zcela nového.

“Víme, že se svět rychle mění. Víme, že změna se zrychluje. Víme, že když se podíváte na společnosti a odvětví, které se rychle vyvíjejí, tak budou mít řadu nových příležitostí, které jim pomohou definovat vývoj jejich průmyslu,” vysvětluje Wong.

Wong vysvětluje, že odvětví, procesy a obchodní modely jsou ovlivněny novými technologiemi, kde přední vůdci zítřka jsou ti, kteří mohou ovlivňovat dopad těchto změn a nikoli na ně pouze reagovat.

“Jsou to vůdci, kteří jsou ochotní hledat nové příležitosti, umí je využít a na jejich základě updatovat obchodní model, tak aby byla společnost konkurenceschopná v budoucnosti,” říká.

#2  Schopnost osvojení si chaosu

Ve stále chaotičtějším podnikatelském prostředí jsou prosperující vůdci ti, kteří dokáží pracovat za nejistoty.

“Existují systémy a procesy, které byly vybudovány v minulosti, které byly pro tuto dobu fantastické, ale nejsou dostatečně rychlé a pružné, aby dokázali reagovat tomuto tempo změn,” říká Wong.

Lídři, kteří jsou komfortní v tomto chaotickém prostředí, které si žádá změnu dlouhotrvajících procesů, jsou schopni čelit výzvám, které je v budoucnu čekají, říká.

#3  Schopnost porozumět novým technologiím

Od lídrů budoucnosti se nezbytně neočekává, že dokáží napsat ten nejlepší kód, každopádně experti naznačují, že tito vůdci budou muset plně chápat příležitosti, možnosti využití a značný potenciál vznikajících technologií.

“Informační technologie se pomalu transformují z podpůrných služeb k významné konkureční výhodě zvyšující efektivitu.“ říká Guo Xiao, prezident a generální ředitel společnosti ThoughtWorks, přední světová technologická konzultační společnost. “Společnosti přijímají stále více a více nové  technologie bez ohledu na to, v jakém odvětví působí.”

I tak rozmanité odvětví, jako je třeba retail, zemědělství nebo výroba, stále častěji jmenují technologické odborníky do svých poradních orgánů a zavádějí více pozic na úrovni boardu pro informační a technologické oddělení. Toto úsilí signalizuje, že technologie musí podporovat core business, tak aby firmy zůstaly konkurenceschopné.

“IT odborníci nyní tvoří významnou část inovačních týmů, protože společnosti si uvědomují, že rychle se měnící technologie představují pro jejich obchodní model nejen možnost se vyvíjet, ale zároveň také značné riziko” říká.

#4  Vysoká emoční inteligence

V nadcházejí době se budeme setkávat se stále větší mírou implementace umělé inteligence, proto budou prospívat především lídři s vysokou emoční inteligencí, kteří dokáží motivovat a vést své týmy.

“Pokud byste přemýšleli o montážní lince ve velmi hierarchické organizaci, hlavní nad čím byste se zamýšleli měření a kontrola,” vysvětluje šéf technologického a inovačního oddělení Accenture Paul Daugherty. “Pak společnost přešla do druhé generace managementu, kde kontrola převládala nad postupných procesů.”

„V dnešním typu vedení přechází vojenská kontrola nad podřízenými z dříve klíčové role víceméně na konkurenční nevýhodu,“ konstatuje Daugherty.

Vzhledem k tomu, že technologie se v každém odvětví stávají stále více všudypřítomné, organizace jsou stále více plošejší a méně hierarchické, vysvětluje. “Jelikož se pracovní procesy vyvíjejí stále více organicky, budou společnosti řídit lídři, kteří rozumí a investují do lidí.”

Daugherty poukazuje na pět charakteristik úspěšných budoucích vedoucích pracovníků, přičemž každý z nich zdůrazňuje rysy, které nebude možné v budoucnu replikovat umělou inteligencí. Těchto pět charakteristik je odpovědnost, transparentnost, poctivost, čestnost a schopnost navrhnout systémy a procesy pro lidi.

#5  Schopnost spojit technologie a lidi

S rostoucím vlivem technologií na společnosti ať už technologickém odvětví nebo mimo něj, budou budoucí lídři schopni delegovat mezi lidmi a stroji způsobem, který maximalizuje schopnosti obou.

“Povinností vůdců je holisticky analyzovat, jak umělou inteligenci do společnosti a přizpůsobit tomu interní procesy,” říká Daugherty.” Zhodnotí role, které lidé hrají ve firemním procesu a aplikují technologie, tak aby podpořili hodnotu lidí.”

Zatímco někteří se dívají na vznikající technologie se strachem a úzkostí, nejvíce připraveni na budoucnost lídři jsou nadšeni, že je integrují do své pracovní síly, vysvětluje Wong.

“Nejlepší lídři vyhledávají výhody obou stran,” říká. “Milují umělou inteligenci, milují chatboty, vyhledávají všechno, co jim pomává být lepší, co jim pomáhá lépe se rozhodovat a pomáhá jim vidět věci jasněji.”